Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání těchto webových stránek s ohledem na GDPR

Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto prohlášení.

§ 1 SPRÁVCE A ROZSAH

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dalších požadavků na ochranu údajů je:

 • Společnost: MEDIC CENTRE  s.r.o.
 • IČ:271 98 910 
 • sídlo: Tovární 1342/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 103839

 • telefonní číslo: +420  266 710 586
 • e-mail: mediccentre@email.cz 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se použije na webové stránky společnosti MEDIC CENTRE  s.r.o., které najdete pod odkazem www.mediccentre.cz a dále pro všechny další webové stránky společnosti MEDIC CENTRE  s.r.o.

§ 2 ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

§ 3 ZPRACOVÁNÍ DAT

1. Webové stránky 

a. Rozsah a účel zpracování 

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a našeho obsahu služeb.

Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresa URL načteného souboru,
 • síť, ze které přistupujete (odkaz URL),
 • prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Tyto údaje budou námi zpracovány pro následující účely:

 • analýza návštěvnosti,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek.

b. Právní základ 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c. Vymazání dat a doba ukládání dat 

Osobní údaje jsou odstraněny, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon

Nabídky a obchodní sdělení 

a. Rozsah a účel zpracování 

Na našich webových stránkách máte možnost se přihlásit k zasílání informací o aktuálních nebo připravovaných nabídkách, produktech či našich projektech, jakož i  k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Povinným údajem pro registraci je Vaše e-mailová adresa. Nepovinným údajem je Vaše jméno a příjmení, které případně použijeme pouze k oslovení.

Pokud nechcete, abychom použili vaše údaje, nezaškrtněte příslušné pole na formuláři, na základě, kterého souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů.

b. Právní základ 

Zpracování Vašich osobních údajů (viz § 4 bod 2a) GDPR) pro obchodní sdělení je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a dle §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Pokud jste se zaregistroval(a) k zasílání nabídek a obchodních sdělení, dal(a) jste následující prohlášení o souhlasu:

Přečetl(a) jsem si a porozuměl(a) jsem zásadám ochrany osobních údajů a s podrobnými a dalšími informacemi souhlasím.

Ano, chtěl(a) bych se přihlásit k zasílání obchodních sdělení a být informován(a) o atraktivních nabídkách nebo produktech. Souhlas se zasíláním nabídek či obchodních sdělení mohu kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením v rámci každého zaslání nabídky či obchodního sdělení s účinkem do budoucnosti.

c. Doba uchování 

Vaše e-mailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud budete přihlášeni k zasílání nabídek či obchodních sdělení. Po ukončení odběru bude Vaše e-mailová adresa vymazána. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

Kontaktní formulář 

a. Rozsah a účel zpracování 

Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Další informace jako telefonní číslo mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány osobě odpovědné za Vaši žádost. Poskytnuté údaje jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného připojení. Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

b. Právní základ 

Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 3. a) GDPR) za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní:

Poskytnutím mých údajů a kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ vyslovuji svůj souhlas s použitím mé e-mailové adresy pro odpověď na moji žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v průběhu registrace mohu kdykoliv zrušit.

c. Doba uchování 

Jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena a Vaše příslušné připomínky byly vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

§ 5 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TŘETÍ STRANĚ 

Osobní údaje předáme třetím osobám pouze tehdy, pokud:

 • Jste dali výslovný souhlas v souladu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.
 • Je to právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s Vámi na základě čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR.
 • Existuje zákonná povinnost předat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Předání v souladu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je nezbytně nutné pro uplatnění nebo ochranu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte nadřazený zájem hodný ochrany neumožňující předání Vašich údajů.

§ 6 COOKIES 

a. Rozsah a účel zpracování 

V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby Vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně Vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následující čtyři kategorie cookies:

 • nezbytné cookies,
 • performance cookies,
 • functionality / personalizationcookies,
 • transientcookies,
 • targetingcookies.

Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookies, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

b. Kategorie souborů Cookies 

Naprosto nezbytné cookies: Tyto soubory jsou nezbytně nutné pro využívání našich internetových stránek (např. při přístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem). Bez těchto souborů Vám nemůžeme poskytnout určité služby, které požadujete. Soubory cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů během jejich používání webových stránek a při návratu na stránky.

Performance cookies: Shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci stránky používá, jaké stránky navštěvují nejčastěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshromažďují data, která by mohla být použita pro identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o využívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Functionality / personalization cookies: Tyto soubory umožňují webům si zapamatovat předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh), aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené navštěvníkovi. Webová stránka Vám může nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, že uloží Vaši aktuální polohu souborů cookies. Dále tyto cookies slouží k zachování nastavení, které na webu vytváříte (např. velikost písma nebo další uživatelská nastavení). Používají se také k poskytování služeb, o které jste zažádali, jako je např. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o Vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou sledovat Vaši aktivitu mimo naše webové stránky. Používáme proto tyto cookies, abychom Vás poznali při příští návštěvě našeho webu a přizpůsobili obsah stránek a uložení Vašich nastavení (např. preferovaný trh).

Transient cookies: Na našich webových stránkách se používají transientcookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje shromažďovat ID Vaší relace, která Vám umožní přiřadit různé žádosti prohlížeče do běžné relace a umožní nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Targeting cookies: Tyto cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům mnohem konkrétněji. Také slouží k omezení počtu zobrazených reklam, měření efektivity reklamní kampaně a porozumění chování uživatelů po zobrazení reklamy. 

Targetingcookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek předáváte tuto aktivitu např. reklamním společnostem, které jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovaných touto společností. Tyto soubory používáme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou použít informace o Vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytvářejí přesnou reklamu, která Vás bude zajímat.

c. Právní základ 

Kvůli popsaným účelům použití (viz § 6 odst. 1 GDPR) je právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies v článku 6 odst 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám poskytli svůj souhlas s používáním souborů cookies na základě odkazu („cookies banner“), který Vám poskytujeme na webových stránkách, je zákonnost použití dále upravena v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

d. Doba uchování 

Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

e. Nastavení prohlížeče 

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek.

Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit Váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

§ 7 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

§ 8 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vztahují se na Vás tato práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o plánované době po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.
 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytli, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro účely uvedené v článku 17 odst. 3 GDPR.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, osobní údaje již nejsou pro účely zpracování potřebné, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Tato práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti na adrese: Tovární 12, Praha 7, 170 00 , e-mailem:  mediccentre@email.cz

§ 9 PRÁVO K NÁMITKÁM 

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Vaše námitky zašlete prosím na: Tovární 12, Praha 7, 170 00 

§ 10 ZABEZPEČENÍ DAT A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.