MUDr. Jiří Chaloupecký MBA

Univerzita medicínského práva ( ČLK)2015
Ústav práva a právní vědy o.p.s. (graduace MBA)2014
Diplom ČLK Celoživotního vzdělávání2012, 2017
Licence ČLK primář NZZ Gynekologie a porodnictví2005, 2015
Licence ČLK pro výkon praxe Gynekologie a porodnictví2000
Atestace 2.st. v oboru Gynekologie a porodnictví2001
Atestace 1.st. v oboru Gynekologie a porodnictví1996
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (graduace MUDr.)1994
Certifikované odborné kurzy– pořádané ČGPS ČLS JEP, Urogynekologickou společností, International Continence Society (ICS), International Urogynaecological Association (IUGA)1995 – dosud
Certifikované odborné kurzy—Klinická hodnocení léčiv– pořádané SUKL a Etickými komisemi, MZd ČR , mezinárodními organizacemi, vnitrofiremní semináře a prezentace2002 – dosud
Soukromá Gynekologicko porodnická a urogynekologická ambulance
Tovární 12, 170 00 Praha 7
2004 – dosud
Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2 , 180 00 Praha 8
starší sekundární lékař – gyn/por/urogynekologie –konzervativní i operační terapie
1994 – dosud
MEDA, s.r.o.  Gynekologicko porodnická ambulance
Budínova 2 , 180 81 Praha 8 ( areál Nemocnice Na Bulovce)
lékař specialista – gyn/por/urogynekologie/oper. sál
2018 – dosud
Poliklinika Anděl, s.r.o.
Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4
vedoucí lékař – gyn/por/urogyn/oper.sál
2015 – 2018
Manažer výzkumu léků, vedoucí klinických týmů nadnárodních společnosti se sídlem GB, US, Fr2002- 2010
OSVČ – činnosti spojené s výukou, tréninkem, vzděláváním, obchodem i administrativními činnostmi v oblasti zdravotnictví, výzkumu1992 – dosud
Výuka SZŠ, mediků (5., 6. ročník ) i postgraduální výuka lékařů jiných specializací2005 – dosud
Klinická hodnocení léčiv – 11 projektů – hormonální terapie, terapie urgence 1995 – dosud

Přijmeme nového lékaře

Přijmeme samostatného gynekologa/gynekoložku 

– právní forma spolupráce a rozsah úvazku dle domluvy

– odpovídající finanční ohodnocení

kontakt : mediccentre@email.cz 

Objednejte se a my se postaráme